Charlotte Brokelind, hovrättspresident i Göta hovrätt, ska utreda extremistiska organisationer, framförallt inom vit makt-miljö, som tagit allt större plats i det offentliga rummet.

En förutsättning för ett tryggt och demokratiskt samhälle är vår förmåga att motverka hatbrott. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över straffansvaret för rasistiska symboler.

Charlotte Brokelind ska gå igenom hur brottet hets mot folkgrupp har tillämpats när det gäller rasistiska och liknande symboler. Utredaren ska sedan ta ställning till om den nuvarande straffrättsliga lagstiftningen om rasistiska och liknande symboler är ändamålsenligt utformad eller om den behöver förtydligas eller kompletteras.

 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.