Biståndsbedömt trygghetsboende. Så kommer en ny boendeform för äldre att kallas och som införs 2 april 2019. Regeringen vill göra det lättare för gamla som är för friska för ett vanligt äldreboende att få en bostad med omsorg och service.

I dag upplever många friska äldre kvinnor och män otrygghet och ensamhet i sina bostäder. Dessa äldre har samtidigt fått det svårare att få en plats i ett särskilt boende då utbudet kommit att anpassas till de äldre som har mer omfattande vårdbehov. Dessa boenden upplevs heller inte alltid som attraktiva för de äldre som främst upplever otrygghet och ensamhet.

– Skillnaden mellan ett vanligt äldreboende och biståndsbedömt trygghetsboende är att i det senare, får den äldre möjlighet att komma till ett boende som exempelvis erbjuder gemensamma måltider, umgänge och kulturella aktiviteter, säger äldreminister Lena Hallengren (S).

Regeringen införde 2016 ett nytt investeringsstöd för att bygga bort den brist på äldreboenden som funnits i många kommuner. Totalt har regeringen avsatt 850 miljoner kronor. Investeringsstödet kommer också att kunna användas för att bygga den nya boendeformen.