Regeringen har utsett en styrelse och en överdirektör för Jordbruksverket. Målet är bland annat att säkra en effektivare utbetalning av EU-stöden.

För första gången får myndigheten nu en styrelse med fullt ansvar. Det betyder att styrelsen som kollektiv ansvarar inför regeringen för sin verksamhet. Dessutom tillsätts en överdirektör som kommer att fungera som stöd till generaldirektören i det löpande arbetet. Jan Cedervärn utses till överdirektör för Jordbruksverket.

- Det ska vara ordning och reda, bönderna ska få sina pengar i tid. Med den nya ledningen får vi en nystart och kommer ha stort fokus på en effektivare utbetalning av EU-stöden och på stärkt konkurrenskraft, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Jan Cedervärn kommer närmast från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Bakgrunden till regeringens beslut att ändra Jordbruksverkets ledning är de ökade kostnaderna för genomförandet av EU-stöden som dels lett till förseningar i utbetalning av stöd och dels till att andra verksamheter fått stå tillbaka.

Jordbruksverket är i dag en enrådighetsmyndighet med insynsråd vilket betyder att myndigheten leds av generaldirektören. Insynsrådet har ingen beslutsbefogenhet utan har i stället en rådgivande roll. Den 16 april 2018 tillträdde Jordbruksverkets nya generaldirektör och med en styrelse och överdirektör stärks nu alltså Jordbruksverkets ledning ytterligare.

Samtidigt presenterades medlemmarna i Jordbruksverkets styrelse; Peter Linderoth, Malin Wildt-Persson, Staffan Bengtsson, Elisabeth Gauffin, Annika Bränström.

Generaldirektör Christina Nordin kommenterar tillsättningarna:

- Jag är mycket glad att få den nya styrelsen och överdirektören på plats. Tillsammans kommer vi att ha goda förutsättningar att stärka arbetet med vår viktiga verksamhet. Jag är väldigt nöjd över sammansättningen på styrelsen och valet av Jan Cedervärn som överdirektör, säger Christina Nordin.