Finansdepartementet föreslår en ny reglering för tjänstepensionsföretag. För att uppnå ett starkare kundskydd kompletteras EU-regelverket med en förstärkt solvensreglering. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Det föreslås en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar som är knutna till en anställning. Alla försäkringsföretag och tjänstepensionskassor som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag. Det kommer även att vara möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag.

– Vi har valt att utnyttja den möjlighet som ges genom andra tjänstepensionsdirektivet att skapa en modern och självständig reglering för tjänstepensionsföretagen som är anpassad för svenska företag, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Utöver de regler som följer av direktivet föreslås bland annat att det ska införas ett riskkänsligt kapitalkrav som motsvarar kapitalbehovet enligt Finansinspektionens trafikljusmodell.

– Syftet med lagstiftningen är att möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital samtidigt som de framtida pensionärerna får ett fullgott skydd, säger Per Bolund.