Sverige har sedan den 1 juli 2018 en ny sexualbrottslagstiftning. Lagen välkomnas av Brottsoffermyndigheten.

De viktigaste förändringarna i den nya sexualbrottslagstiftningen är att brotten våldtäkt och sexuellt övergrepp bygger på bristande frivillighet. Gränsen för om en sexuell handling är brottslig går alltså vid om deltagandet har varit frivilligt eller inte.

En viktig nyhet är införandet av två nya brott, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.

– Med de nya oaktsamhetsbrotten blir det straffbart om någon är grovt oaktsam beträffande det faktum att den andra personen inte deltar frivilligt. Det kan gälla fall där en person genomför en sexuell handling trots att personen misstänker eller borde misstänka att den andra inte vill, säger Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster.

Den nya lagstiftningen räknar upp de omständigheter som innebär att en person aldrig kan anses ha deltagit frivilligt i en sexuell handling.

– Det gäller till exempel om gärningspersonen hotar med att sprida nakenbilder eller filmer. Även den som inte själv utövar våld eller hot men som utnyttjar att någon utsätts för våld eller hotas för att delta kan bli straffad, säger Annika Öster.

Enligt den nya lagstiftningen kan vissa gärningar som tidigare bedömts som sexuellt ofredande rubriceras som våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Det kan till exempel handla om så kallade överrumplingsfall.

– Exempel på det är sexuella handlingar som utförs i folksamlingar under festivaler, konserter och liknande arrangemang utan att den som utsätts för det deltar frivilligt. Sådana handlingar kan komma att bedömas som våldtäkt eller sexuellt övergrepp i stället för sexuellt ofredande om själva handlingen når upp till en viss nivå, säger Annika Öster.
Förhoppningen är att lagstiftningen kommer att påverka människors värderingar och bidra till att sexuella handlingar bygger på frivillighet. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om den nya lagstiftningen.