Regeringen föreslår att avstämningen av bidragsgrundande inkomster ska ske tidigare. Det ska underlätta för dem som fått bostadsbidrag och måste betala tillbaka.

– I dag kan det dröja över två år från det att en familj söker bostadsbidrag till dess att de får veta om någon del av det utbetalade bidraget ska betalas tillbaka. Det innebär att barnfamiljer med låg inkomst blir återbetalningsskyldiga och hamnar i skuld. Så kan vi inte ha det, säger socialminister Annika Strandhäll.

Ungefär en tredjedel fick för högt bostadsbidrag och ungefär 14 procent för lågt enligt senaste inkomstavstämningen år 2016. Regeringen föreslår nu att avstämningen av bidragsgrundande inkomster ska ske tidigare.

Detta ökar sannolikheten för att antalet som blir skuldsatta på grund av återbetalningskrav blir färre. Dessutom innebär det att den som har rätt till ett högre bidrag får tilläggsutbetalningen snabbare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.