Ställföreträdande chefsrådmannen Sofia Jungstedt, utredare, föreslår en mer ändamålsenlig, jämlik och modern föräldraskapsrättslig reglering.
Utredaren föreslår:

Om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder.

Det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse. Skatteverket ska utveckla och administrera systemet för elektronisk bekräftelse.

En ny lag om rättsgenetisk undersökning som gäller för utredning av faderskap vid domstol och hos socialnämnd. Den nya lagen ersätter nuvarande blodundersökningslagen. Rättsmedicinalverket ska utföra de undersökningar som genomförs med stöd av den nya lagen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.