RUT-avdraget ska utvidgas så att skatterabatt ges för fler trädgårdstjänster, för flyttjänster och för it-tjänster i hemmet, föreslår regeringen.

Förslaget är en del av den uppgörelse om insatser med anledning av flyktingkrisen som träffats mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Det ska träda i kraft den 1 augusti 2016.

Nya RUT-jobb:

Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning
som utförs i bostaden.

Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.

Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.

Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt
beskärning och borttagande av träd och buskar som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

Barnpassning som innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete.

Annan omsorg och tillsyn av någon som behöver hjälp med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra
liknande enklare ärenden.

Enklare flytt av möbler.

Installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning,
dataprogram och dataförbindelser och rådgivning.