EU och Norge har träffat en handelsöverenskommelse som innebär sänkta tullar från och med den 1 oktober 2018. Flera av produkterna blir efter sänkningen helt tullbefriade, medan andra omfattas av tullkvoter med reducerad tull som öppnas upp eller utökas. Avtalet ger svenska producenter ökat tillträde till den norska marknaden.

Avtalet, som börjar tillämpas den 1 oktober, innebär att ett antal mindre bearbetade jordbruksprodukter helt befrias från tull vid handel mellan Norge och EU. Det gäller bland annat levande hästar, vissa levande växter, vissa bönor, konserverad svamp, frusna björnbär, vita vinbär, röda vinbär och krusbär, konserverade körsbär, vetegluten till djurfoder, lingon-, tranbärs- och blåbärssaft samt restprodukter från potatisbearbetning till djurfoder.

Genom avtalet införs eller utökas också vissa tullkvoter som ger EU-länderna ökade möjligheter att exportera kött till Norge, som visst griskött, nötkött och fjäderfäkött. Exempel på fler produkter som omfattas av tullkvoter är ost och korv. Inom tullkvoterna är importen i flertalet fall tullfri. I vissa fall gäller tullkvoterna bara för import under vissa delar av året.

EU å sin sida öppnar upp eller utökar tullfria tullkvoter för import från Norge av bland annat potatischips och vissa typer av djurfoder.

Den nya överenskommelsen ger större tillträde till den norska marknaden för svenska producenter. Marknaden ökar för bland annat griskött, fjäderfäkött, ost, korv och saft.