Regeringen vill ha bättre koll på personer som bedriver privata företag inom välfärdssektorn.

- Regeringens förslag innebär att det ska krävas insikt i de lagar och föreskrifter som styr verksamheten och att den som vill starta och driva en skola eller ett hemtjänstföretag ska genomgå en lämplighetsprövning. Vem som helst ska inte kunna starta och driva företag i välfärden, utan det ska vara ordning och reda, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Ett exempel på något som kan vägas in i lämplighetsprövningen är om personen tidigare begått brott. Tillståndsinnehavaren ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Prövningen ska omfatta vd, styrelseledamöter och ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Förslagen är en del av regeringens arbete för att sortera bort oseriösa aktörer från välfärdssektorn och därmed skapa förutsättningar för ökad kvalitet i välfärdsverksamheten.

Regeringen avser att återkomma i mars 2018 med en proposition.