Läkemedelsverket ska skärpa hanteringen av särskilda pappersrecept för att motverka missbruk, enligt ett beslut som regeringen har tagit. Receptet blir kvar på apoteket. Patienten ska inte kunna begära tillbaka ett inlämnat pappersrecept som bara expedierats till viss del.

En liten del av alla recept på så kallade särskilda läkemedel, som narkotika och anabola steroider, runt 3 200 i månaden, skrivs fortfarande ut på pappersblanketter. Trots att blanketterna har speciella säkerhetsdetaljer manipuleras eller förfalskas de. Vanligt är att den ”etikett” som klistras på receptet vid en expediering rivs bort så att det ser ut som om receptet inte är expedierat.

- Vi vet att pappersrecept ibland utnyttjas för att på felaktiga grunder få tag i, bland annat, narkotiska läkemedel. Med denna förändring, ihop med den förändring Läkemedelsverket aviserat, minskar möjligheten att försöka använda pappersrecept för att få ut mer läkemedel än man ska få möjlighet till, säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Förordningsändringen träder i kraft den 1 juni 2016.