Folkhälsomyndigheten ska jobba  för att minska fördomarna kring psykisk ohälsa och självmord har regeringen beslutat.

- Regeringen har satsat stora resurser på att stärka arbetet kring psykisk ohälsa. Ett sätt att förebygga psykisk ohälsa och självmord är att öka kunskapen om dessa frågor i befolkningen. Personer som mår psykiskt dåligt ska inte stigmatiseras i samhället och vi måste bli bättre på att tala om dessa frågor, säger socialminister Annika Strandhäll.

Myndigheten ska i ett första steg utreda och redovisa en plan för hur en sådan informations- och kunskapshöjande insats kan utformas och genomföras.

Folkhälsomyndigheten ska dela ut 10 miljoner kronor, till ideella organisationer som arbetar med att förebygga självmord. Myndigheten får 25 miljoner kronor under 2018 till ideella organisationer verksamma inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention.

- Dessa organisationer gör ovärderliga insatser genom att bland annat erbjuda hjälp till personer med självmordstankar, men även genom att stödja anhöriga och efterlevande. De behöver mer resurser för att kunna hjälpa fler. Det krävs förstärkta insatser för att uppnå nollvisionen om att ingen människa ska må så dåligt att den tar sitt liv, säger socialminister Annika Strandhäll.