Regeringen har beslutat om ytterligare 400 miljoner kronor över fyra år (2018–2021) till strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Sahelregionen, Afrika söder om Sahara.

- Sahelregionen är en av de mest drabbade när det kommer till klimatförändringar. Torka, avskogning och ökenspridning förstärker pågående konflikter och bidrar till nya, varken konflikter eller klimatförändringar respekterar landgränser. Därför är det viktigt att vi arbetar med ett gränsöverskridande och integrerat angreppssätt. Genom den uppdaterade strategin blir detta möjligt, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Geografiskt sträcker sig Sahel från Senegal till Eritrea men politiskt gör man ofta avgränsningen till de så kallade ”G5-Sahelländerna”; Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger och Tchad. G5 Sahel är en regional sammanslutning av dessa länder som arbetar med gränsöverskridande frågor rörande utveckling och säkerhet.