Pensionsmyndighetens så kallade Orange rapport kan bli bättre, konstaterar Riksrevisionen. Rådande konjunkturläge finns anledning att ta med, anser myndigheten.

Riksrevisionen har granskat Pensionsmyndighetens redovisning av inkomstpensionssystemets finansiella ställning och långsiktiga utveckling för år 2015.

Riksrevisionen anser att den kan bli bättre när det gäller redovisningen av effekter på ekonomisk standard för dagens och morgondagens pensionärer kunna bli bättre.

– Enligt vår bedömning finns det anledning att utveckla informationen så att den bättre beskriver till exempel hur framtida pensionsnivåer påverkas för olika grupper, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen föreslår att redovisningen av pensionssystemet tar större hänsyn till rådande konjunkturläge och till olika typer av ekonomiska och demografiska trender som riskerar att försvaga pensionssystemets finansiella ställning. Riskanalyser som omfattar dessa perspektiv är därför viktiga, anser Riksrevisionen.

– En mer utvecklad redovisning skulle ge beslutsfattare ett mer komplett underlag som även belyser pensionssystemets sociala hållbarhet, säger projektledare Anna Hessel.