Den 1 januari 2016 ska det finnas personalliggare på byggarbetsplatsen. På samma vis som det sedan flera år tillbaka finns på frisersalonger.

Den nya lagen gäller företag som bedriver byggverksamhet, även utländska företag. Det här är ett sätt att motverka svartarbete och främja en sund konkurrens inom byggbranschen

– Det här är den största förändringen som hänt inom byggindustrin på många år. Men det är inte bara byggindustrin som påverkas, näringsidkare som låter bygga om sina lokaler kan också omfattas av det nya kravet, säger Conny Svensson på Skatteverket.

Sedan ett antal år tillbaka finns det krav på personalliggare för frisörer, restauranger och tvätterier. När personalliggare införs inom byggbranschen kommer reglerna att omfatta cirka 550 000 anställda, det är nästan dubbelt så många som tidigare.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.