Den svenska personbilsexporten steg med närmare 20 procent under fjolåret. Den totala volymen varuexport ökade med tre procent jämfört med 2015. Men importen lyfte än mer, med 5,6 procent. Bra säljsiffror till utlandet noterar mineral-,  järn- och stålföretagen.

Under fjolårets sista kvartal växte exporten av mineralvaror i volym med tio procent, av järn och stål på med ännu mer, 16 procent. På helåret kunde gruvbrytarna leverera 7,4 och ståltillverkarna 9,2 procent i växande volymer.

Fjolårets personbilsexport betydde 19,8 procent i volymökning och ett lyft av värdet med 20,7 procent. Men lastbilarna backade med 4,8 procent i volym och 4,7 procent i värde.

De allra flesta varuområden grejade att lyfta exporten. Några undantag, utöver lastbilarna, kan dock noteras: pappersmassa, minus 0,4 procent, maskiner, minus tre procent, elektronik/telekom, minus 0,2 procent, teko/skor, minus 0,2 procent och möbler minus 0,7 procent.

Importen steg över lag i volym, allra mest oljeprodukter med 17,7 procent, personbilar med 14,6 procent och stål och järn med 13,4 procent. Även skogsråvaror, läkemedel och energi noterade importökningar runt tio procent.