För att öka antalet polisanställda  har regeringen ökat anslaget till Polismyndigheten med totalt 7,1 miljarder kronor för åren 2018–2020. Den gör att Polismyndigheten nu kan starta landets femte polisutbildning, som ska bedrivas vid Högskolan i Borås.

– Beslutet möjliggör för Högskolan i Borås att starta en ny polisutbildning, och det behöver Sverige för att möta behoven av fler poliser. Den förra regeringen lät utbilda alltför få poliser. För att öka antalet poliser i linje med den här regeringens ambition så behöver vi utbilda fler poliser under en lång tid framöver, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Antalet polisanställda ska öka med 10 000 personer till år 2024 och under mandatperioden har intagningen på polisutbildningen fördubblats. Utbildningen i Borås ser till att fler kan genomgå polisutbildningen och bidra till att skapa trygghet för alla, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Polisutbildningen finns på tre lärosäten i Sverige: Umeå universitet, Linnéuniversitet och Södertörns högskola. Nästa år planeras polisutbildningen starta även på Malmö universitet och Högskolan i Borås. Från och med nästa år är ambitionen att ta in runt 2 000 studerande per år på polisutbildningen, jämfört med drygt 1 500 i år.