Kvinnliga eller manliga politiker utsätts för lika mycket hot på sociala medier, enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Risken att utsättas för hot och trakasserier tycks vara marginellt större för kvinnliga politiker än för manliga. Skillnaden innebär att om 24 procent av männen utsatts är motsvarande andel av kvinnorna 27 procent, allt annat lika. Men det är vad politiker gör, snarare än vilka de är, som har störst betydelse för risken att utsättas.

De som utsätts mest är yngre, aktiva på internet eller i sociala medier, omskrivna eller omtalade i medierna eller i sociala medier, eller som är Sverigedemokrater. Detta oavsett om de är kvinnor eller män.

– Vad politiker gör har överlag större betydelse än vilka de är, vad gäller utsatthet. Det resultatet går i linje med vad tidigare undersökningar visat, säger Elisabeth Nordén, utredare på Brå.