Skolverket ska se över hur hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi kan omfattas av undervisningen.

- Med en samtyckeslagstiftning på plats behöver vi bygga en samtyckeskultur, och det börjar i skolan. Samtycke ska vara grunden för sex- och samlevnadsundervisningen. En stark sex- och samlevnadsundervisning förutsätter också att frågor om heder och porr omfattas av undervisningen. Den digitala utvecklingen får inte innebära att sex- och samlevnad definieras av porren, säger Gustav Fridolin.

- Vi vill ge lärarna bättre stöd för sex- och samlevnadsundervisning, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 31 maj 2019.