En stor andel av Visions medlemmar upplever att de har förutsättningar att utföra sitt arbete när det gäller stöd till flyktingar och nyanlända på ett professionellt sätt.

- Visions medlemmar har stor betydelse för att ge flyktingar och nyanlända en bra start i Sverige. Att våra medlemmar har bra förutsättningar att göra ett professionellt jobb bidrar till att nyanlända snabbare etableras i samhället, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Många (43 procent) svarar också att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit bidragit till utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Inom flera yrkesgrupper är siffran dock betydligt högre, såsom arbetsmarknad och integration (67 procent) eller församlingsarbete (72 procent). Det handlar till exempel om en ökad kunskap i organisationen, nya arbetssätt har utvecklats och man har uppnått mer eller bättre samverkan med andra aktörer.

Samtidigt finns det mycket som behöver förbättras. Till exempel har allt för många medlemmar fått nya arbestuppgifter utan att få den kunskap och kompetensutveckling de behöver. Det gäller till exempel tandsköterskor, skoladministratörer, bibliotekarier och medlemmar inom socialtjänsten.

- Det måste finnas en balans mellan krav och resurser så att medarbetare har relevant kunskap för de arbetsuppgifter de ska utföra. Arbetsgivarna behöver nu göra en systematisk inventering av medarbetars behov av kunskapspåfyllnad och presentera en plan för hur behovet ska tillgodoses, säger Veronica Magnusson.

Även samordningen mellan olika samhällsfunktioner behöver bli bättre. Många pekar på brister mellan till exempel skola, boende och socialtjänst, men också på brister i samverkan mellan kommun, landsting och regioner, privata aktörer, statliga myndighetet och civilsamhället.

- Samverkan lönar sig, de ser vi flera goda exempel på. Genom att till exempel anställa samordnare eller koordinatorer, och genom att förlägga olika verksamheter med gemensamt uppdrag under samma tak har kommuner nått mycket goda effekter, säger Veronica Magnusson.