Regeringen har beslutat att slå fast prisbasbeloppet för 2019 till 46 500 kronor. Det är en höjning med 1 000 kronor, eller 2,2 procent, jämfört med 2018. 

– Prisbasbeloppet höjs för att se till att våra trygghetssystem hänger med i prisutvecklingen. Vi gör det för att pensionerna och andra ekonomiska stöd inte ska urholkas och halka efter prisutvecklingen i samhället i stort, säger socialminister Annika Strandhäll.

Garantipensionen, men också andra socialförsäkringsförmåner, som är knutna till prisbasbeloppet höjs med 2,2 procent för 2019. För en ogift pensionär som har hel garantipension innebär detta en förstärkning med 177 kronor per månad från januari 2019.

Höjs gör också garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades för förtidspension. Höjningen av prisbasbeloppet gör också att ersättningarna från sjuk- och föräldrapenningen höjs, då taken i försäkringarna räknas utifrån prisbasbelopp. (8 PBB för sjukpenningen och 10 PBB för föräldrapenningen).

Den inkomstgrundade ålderspensionen styrs av inkomstindex som speglar inkomstutvecklingen. Inkomstindex beräknas fastställas i början av november.