Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent till 83 900 kronor per hektar mellan 2014 och 2017. Priset har ökat på åkermark i hela landet.

Den största ökningen, under samma period både procentuellt och i kronor, skedde i Götalands södra slättbygder. Där ökade priset i genomsnitt med 86 800 kronor per hektar, vilket motsvarar 56 procent. År 2017 var det genomsnittliga priset på åkermark 241 200 kronor per hektar i Götalands södra slättbygder. Det är det produktionsområde som har haft det genomsnittligt högsta priset på åkermark ända sedan 1995. I Övre Norrland var priset på åkermark lägst 2017, där kostade en hektar åkermark i genomsnitt 15 000 kronor.
Mellan 2014 och 2017 ökade även det genomsnittliga priset på betesmark, på riksnivå, med knappt 26 procent till 32 200 kronor per hektar. I produktionsområdet Övre Norrland minskade priset under perioden med drygt 10 procent till 4 300 kronor per hektar, medan det ökade i övriga produktionsområden. I Götalands södra slättbygder var priset på betesmark högst 2017, där kostade i genomsnitt en hektar betesmark 88 300 kronor.