En rad företag i infrastruktursektorn går in med pengar för att Kungliga Tekniska Högskolan, KTH ska kunna starta en ”infrastrukturkommission” – som ska ledas av en KTH-professor och ha flera kända politiker som ledamöter.

Kommissionsarbetet är helt fristående från staten. Det drivs av en privat pr-byrå, Paues Åberg, vars seniorkonsult, förre M-riksdagsledamoten Oskar Öholm, är kommissionens sekreterare. Ordförande är professor Björn Hasselgren, KTH, och ledamöter är de före detta toppolitikerna Maria Wetterstrand (MP), Stefan Attefall (KD), Allan Larsson (S) och Pia Kinhult (M).

Dagens Opinion uppger att initiativet till denna infrastrukturkommission kommit från bygg- och tågbranschen. Deltagande företag är MTR (som driver Stockholms tunnelbana och kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg), byggföretagen NCC, Peab, Veidekke och Skanska samt infrastrukturkonsulterna Ramböll och WSP. De har gått in med 1,5 miljoner kronor, bland annat för arvodering av ledamöterna.

Gruppen ska inrikta sig på framtidens järnvägar och trafikleder och ska utreda infrastrukturfinansiering, klimat och ”ansvar och roller för olika aktörer samt marknadsvärdeffekter av infrastrukturinvesteringar”.

– Vi kommer att arbeta med att hitta alternativa sätt att organisera och finansiera infrastruktur i vid bemärkelse. Förhoppningen är att vi kan bidra med kunskapssammanställning, visa på bra erfarenheter och sätta igång debatt, säger Björn Hasselgren till Dagens Opinion.