Sex av tio svenskar vill införa en promillegräns även för elcykel.

Det finns ingen promillegräns för att framföra en cykel, de gäller bara för motordrivna fordon. Sätter du dig däremot på en moped gäller samma regler för om du kör bil: Du får inte köra med över 0,2 promille alkohol i blodet.

Men rattfyllerireglerna gäller inte för vissa typer av elcyklar. Du kan köra med alkohol i kroppen så länge som motorn på din elcykel har en effekt på högst 250 watt och endast förstärker kraften från tramporna och inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim.

- Det här tycker vi är olyckligt. Alkohol i kombination med elcykling är aldrig en bra idé. Ditt omdöme försämras när du är berusad, samtidigt som du kommer upp i höga hastigheter. Det kan bli väldigt farligt, säger Dan Falconer, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Sex av tio (61 procent) tycker att det borde finnas en promillegräns för elcykel.

Men det är också viktigt att känna till att även om det i sig inte är ett brott att (el-)cykla onykter, kan du göra dig skyldig till vårdslöshet i trafik. Och du får enligt trafikförordningen inte framföra ett fordon (som cykel räknas till) om du är så påverkad av alkohol att du inte kan köra fordonet på ett betryggande sätt.
Flera studier har visat att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor.

En studie som VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) presenterades tidigare i år visade att av 236 cyklister som omkommit 2007-2015 hade 27 hade alkohol i blodet. 156 hade inte alkohol i blodet och för de resterande 53 cyklisterna var förekomsten okänd.

De alkoholpåverkade cyklisterna var oftare män och något yngre än de icke alkoholpåverkade. När det gäller singelolyckor förekom alkoholpåverkade cyklister främst på natten. I flera av kollisionsolyckorna som skedde i mörker saknade cyklarna belysning.