Nära fem miljarder mer vill regeringen ta in i skatter nästa år. Alla som köper hemelektronik och vitvaror får stå för en del av notan. Men det blir också flera skattesänkningar.

En kemikalieskatt införs den 1 april på apparater som innehåller farliga ämnen, som flamskyddsmedel. Allt från mobiler till dammsugare berörs. Skatten blir 8 kronor kilot för vitvaror och 120 kronor kilot för annan elektronik. Mer miljövänliga apparater kan få lägre skatt, och det blir ett tak för den nya skatten på 320 kronor per vara.

En utredning har föreslagit att det ska bli en kemikalieskatt också på vinylgolv och en del väggbeklädnader och takbeklädnader. Det förslaget har regeringen kastat i papperskorgen. I stället kan det bli aktuellt med gränsvärden för farliga kemikalier i sådana produkter.

Samtidigt som en kemikalieskatt införs på apparater blir det billigare att laga gamla vitvaror. Rut-avdraget gäller från nyår också reparationer av vitvaror i hemmet, så att man bara behöver betala hälften av arbetskostnaden.

Det blir också billigare att laga cykeln. Momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 25 till 12 procent.

De som har bra inkomster ska betala mer i skatt. Tidigare har gränsen för att betala statlig skatt på arbetsinkomster höjts varje år med konsumentprisindex plus två procentenheter. Från och med nästa år begränsas höjningen till konsumentprisindex plus en procentenhet.

Det innebär att alla med en beskattningsbar årsinkomst på över 438 900 kronor ska betala 20 procent i statlig skatt på inkomster över gränsen. Annars skulle gränsen ha gått vid 443 200 kronor i årsinkomst. Också gränsen för att betala ytterligare 5 procent i statlig skatt, värnskatten, höjs mindre än tidigare.

Nu kommer 39 000 fler att betala statlig skatt nästa år. Deras skattehöjning blir mellan 20 och 1 170 kronor per år.

De som har långt till jobbet får minskat avdrag. Från nyår gäller att man får avdrag för resor till och från jobbet bara för kostnader över 11 000 kronor. Nu går gränsen vid 10 000 kronor.

Enmansföretag kan få råd att anställa. Företagare som inte har några anställda får lägre socialavgifter för sin första medarbetare, om anställningen påbörjades den 1 april i år eller senare. Arbetsgivaravgiften blir 10,21 i stället för 31,42 procent på lönen i upp till ett år och för en lön upp till 25 000 kronor i månaden. Det så kallade växa-stödet är en tillfällig åtgärd som gäller från och med 2017 till och med år 2021.

Företagen får inte längre göra avdrag för representation. Däremot får de avdrag för momsen på representation, för kostnader på upp till 300 kronor per person.

Banker och försäkringsbolag får högre skatt, genom att de inte längre får dra av räntor på en del skulder som ingår i deras lagstadgade kapitalbas. Det ökar statens skatteintäkter med nära 1,7 miljarder kronor.

Alkohol blir dyrare. Skatten höjs på öl, vin och sprit. En burk starköl som nu kostar 16,50 blir 26 öre dyrare. En flaska vin för 64 kronor kommer att kosta 94 öre mer, och en flaska starksprit som nu kostar 191 kronor blir 1 krona och 68 öre dyrare.

Skatten på tobak omräknas med index, så att cigaretter och snus blir några ören dyrare.

Reklamskatten sänks. Skatten som tidningar och tidskrifter betalar på annonsintäkter sänks vid årsskiftet med sammanlagt 20 miljoner kronor. År 2019 ska det bli ytterligare en sänkning med lika mycket.

Elrabatten i delar av norra Sverige blir kvar, men får en ny utformning. För privatpersoner innebär det 0,4 öre mer i skatt per kilowattimme.

Datahallar får energiskatten på el sänkt till 0,5 öre per kilowattimme.

Skatterabatter på el ska ges genom avdrag eller återbetalning.

Företag i ekonomiska svårigheter får inte längre rabatt på elskatten.

Skatten sänks på diesel som används i båtar och skepp inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk.

Den som säljer varor och tjänster i mindre omfattning kan slippa moms. Ett krav är att omsättningen per år är mindre än 30 000 kronor. Förslaget väntas gynna bland andra mikroproducenter av el och privatpersoner som säljer grönsaker från egna tomten till grossister.

Den tillfälliga rabatten på förmånsvärdet för tjänstebilar som är miljöbilar förlängs med fyra år, men begränsas till 10 000 kronor per år.

Skattekontot är inte tänkt att vara bästa sparkontot. Golvet för räntan på skattekontot tas bort, så att det från 1 januari 2017 blir 0 procent i ränta med nuvarande ränteläge.