Stark konkurrens råder om inspelningsplatser för filmer, och Sverige missgynnas. Tillväxtverket och Filminstitutet föreslår en produktionsrabatt.

Antalet filmproduktioner i Sverige ökar, men inte i samma takt som i flera andra EU-länder och länder utanför Europa. I dag erbjuder 27 stater i Europa produktionsincitament i någon form, liksom många delstater i USA med flera platser i världen. Nästa år väntas Sverige, Danmark, Luxemburg och Liechtenstein vara de enda länder i EU- och EES-området som inte har någon form av produktionsincitament.

Det här ger negativa konsekvenser och uteblivna effekter för kreativa näringar som film och tevebranschen, för regional tillväxt och för Sverigebilden i utlandet. På uppdrag av regeringen har Tillväxtverket i samarbete med Svenska Filminstitutet utrett vad staten kan göra för att vända utvecklingen.

Förslaget ser i korthet ut så här:

Inför en produktionsrabatt som kan vara minst 25 procent och gälla för både svensk och inkommande produktion. Rabatten bör avse varor och tjänster som konsumeras i Sverige under produktionen.

En produktionsrabatt för filminspelningar leder till att konkurrensvillkoren för film i Sverige förbättras. Flera kulturella värden skapas, enligt förslaget. Platser där filmer har spelats in kan till exempel bli nya lokala kulturmiljöer och kulturarbetares möjligheter att jobba och försörja sig på hemmaplan ökar.

-Tillväxtverket har under flera år byggt kunskap om kulturella och kreativa näringar. Vår statistik visar att film- och tevebranschen har haft en svag tillväxt efter 2010. I den här rapporten visar vi tillsammans med Svenska Filminstitutet att branschen har fått sämre konkurrensvillkor till följd av ändrade internationella produktionsförutsättningar. Nu finns det förslag till förändringar som möter dessa utmaningar, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.