Nu är det dags att söka bidraget för radonsanering som regeringen har återinfört. Bidraget ska minska halten radon i en- och tvåbostadshus och därmed minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder.

- Väldigt många människor i Sverige påverkas av för höga radonhalter i sina bostäder. Radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år. Genom att återinföra radonbidraget och öka antalet radonsaneringar kan vi nu minska den hälsopåverkan som radonet har, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kronor. Efter slutförs sanering ska radonhalten vara högst 200 becquerel per kubikmeter.