Automatisering och andra förändringar i arbetslivet visar att sambandet är starkt mellan arbetsmarknadsoro och stödet för populistiska partier som Sverigedemokraterna, enligt en rapport från tankesmedjan Futurion.

Tankesmedjan Futurion analyserar i en ny rapport orsakerna till att populistiska partier och rörelser går starkt framåt, både i Sverige och i andra länder. Rapporten visar att vi har underskattat ekonomin och jobbens betydelse och överskattat invandringsfrågan. Det har gjort att populisterna har bemötts på fel sätt.

Arbetslivet genomgår just nu en snabb förändring som innebär att många jobb både skapas och förändras men även försvinner som för med sig konsekvenser för samhälle och enskilda.

Futurions forskningsledare Carl Melin med bakgrund som statsvetare och opinionsanalytiker har studerat sambandet mellan dessa förändringar – den oro som uppstår – och stödet för populism.
– I debatten hävdar många att stödet för denna typ av partier främst beror på invandringen och främlingsfientliga attityder. Men det stämmer inte, dessa partier har ökat oavsett invandringen och inget tyder på att människor över tid har blivit mer invandringskritiska eller mer främlingsfientliga, säger Carl Melin. Det ökade stödet för populistiska partier beror mer på robotar än på rasism.

– Vi vill sprida kunskap om att människors oro över förändringar i arbetslivet skapar en grogrund för populism – därför måste vi satsa på utbildning och innovation. Populismen bekämpas bäst genom fungerande omställningssystem som minskar människors otrygghet och ger framtidstro. En viktig satsning handlar om att säkra den digitala kompetensen, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson. I dag ägnar sig politiker mer åt att bekräfta människors oro i stället för att bemöta den.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens arbetsliv.