Mer folkbildning och en bred demokratisk delaktighet bland medborgarna. Det satsar regeringen på för att bemöta den ökade aktiviteten från olika anti-demokratiska, rasistiska och auktoritära organisationer. Därför får folkbildningens organisationer 4,4 miljoner kronor i stöd.

– Det är på allvar nu, säger folkbildningsminister Anna Ekström (S) och fortsätter:

– När demokratiska möten störs, deltagare hotas och lokala förtroendevalda hoppar av sina uppdrag efter hot mot dem och deras familjer. Då måste vi mobilisera den överväldigande majoritet av befolkningen som vill ha ett öppet och demokratiskt samhälle till försvar för demokratin. Folkbildningen gör redan stora demokratiinsatser men får nu extra medel för att utveckla metoder och aktiviteter till försvar för det demokratiska samhället.

Studieförbund och folkhögskolor erbjuder kunskap, bildning och mötesplatser. Ett exempel på folkbildningens initiativ på området är ”Vi måste prata”. Det är ett gemensamt demokratiinitiativ från tio studieförbund och majoriteten av alla folkhögskolor och omfattar bland annat en bok, föreläsningar och studiecirklar.

I en särskild satsning för att stärka demokratin tillför regeringen 4,4 miljoner kronor till folkbildningen. Regeringens satsning ger folkbildningen förutsättningar att exempelvis utveckla koncept och metoder för bildningsinsatser och dialogmöten för att stärka demokratin i Sverige.

Pengarna fördelas till Folkbildningsrådet som därefter kan fördela medel till studieförbund och folkhögskolor som vill göra särskilda insatser för att försvara det demokratiska samhället.

Hédi Fried, som själv överlevt nazisternas koncentrationsläger, är en av initiativtagarna till ”Vi måste prata”.

– Att försvara och stärka demokratin är ett evigt uppdrag och jag kommer aldrig att sluta kämpa. Jag är glad över regeringens engagemang och den investering som nu görs i folkbildningens demokratiarbete. Tillsammans kan vi vinna mot extremism och främlingsfientlighet, säger Hédi Fried.

Tillskottet av medel till folkbildningens demokratiarbete är bara ett exempel på hur regeringen arbetar för att främja demokratin. Den 20 juni i år fattade regeringen beslut om en samlad demokratistrategi.