Regeringen står fast vid rökförbud på lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger, trots att Lagrådet gjort tummen ner.

Lagrådet synpunkter på de förslag som gäller rökförbud vid entréer till lokaler, anser att det kan vara svårt att veta vem som är ansvarig för dessa områden.

– Det är viktigt att förbjuda rökning på fler platser, jag ser till exempel lekplatser som särskilt viktiga. Vi väljer därför att gå vidare med förslaget. Detta är avgörande lagstiftning om vi ska förändra normerna kring rökning och förbättra folkhälsan, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utöver det utvidgade rökförbudet införs även en tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Det innebär att butiker som vill sälja varorna måste ansöka om ett tillstånd, detta förslag är till för att få bättre kontroll och översyn av tobaksförsäljningen. Dessutom föreslår regeringen en begränsning i marknadsföringen av tobak. Det blir förbjudet att göra reklam för cigaretter i affärer och skyltfönster.