De 349 riksdagsledamöterna har ”sommarlov”. Men alldeles stängt är inte riksdagshuset. Besöksgrupper guidas dagligen runt i huset på Helgeandsholmen. 15 juli sammanträder riksdagens EU-nämnd. Och i slutet av sommaren ”tjuvstartar” ledamöter och ministrar för att hålla interpellationsdebatter i kammaren. Sommarstängningen upphör dock inte förrän 13 september. Det är då ”höstterminen”, alltså riksmötet, drar i gång.

Egentligen har inte riksdagsledamöterna vare sig sommarlov eller semester. Formellt är de i tjänst och ”fortsätter sitt riksdagsarbete på hemorten”. Men visst hinner de ta lite ledigt mellan varven.

Fast för vissa kan det bli rätt hektiskt ändå. Ta exempelvis ledamöterna i EU-nämnden. Mitt i djupaste sommaren, nu på fredag 15 juli, är de 42 ledamöterna och ersättarna under ledning av sin nya ordförande Åsa Romson (MP) inkallade till Stockholm för att sammanträda. De utgör drygt tio procent av samtliga riksdagsledamöter.

Att just EU-frågor behöver dryftas under sommaren hänger förstås samman med att EU och dess institutioner ännu inte sommarstängt. I Bryssel kör man på fram till i mitten av augusti, när de kontinentala ländernas månadslånga semesterperiod inleds. Och just i år, i spåren av Brexit, finns en hel del att dryfta.

Andra riksdagsledamöter som får lite mer huvudbry än de kanske tänkt sig är de som sitter i konstitutionsutskottet, KU. Deras bekymmer handlar om vad som hänt och händer i deras underställda myndighet Riksrevisionen där Dagens Nyheter fått en av de tre riksrevisorerna på fall, den andra att sjukskriva sig och den återstående att tillsätta en extern utredning om offentliggjorda missförhållanden.

KU:s 16 ordinarie ledamöter och 26 suppleanter vill nu gärna träffa de tre utpekade riksrevisorerna och höra deras version om vad som hänt. Och de måste fatta beslut om att godkänna Susanne Ackums uppsägning, samt sätta i gång jakten på (minst) en ny riksrevisor. Här är det utskottets moderate ordförande Andreas Norlén och socialdemokratiske vice ordförande Björn von Sydow som håller i trådarna och vill visa handlingskraft och se till att mötet blir av snabbast möjligt.

Inte nog med det: Också de åtta riksdagsledamöter som sitter i Riksrevisionens parlamentariska råd tvingas upp på banan. Den gruppen, med en företrädare för vart och ett av riksdagens åtta partier, ska hålla ett öga på vad Riksrevisorerna sysslar med. Med ordföranden Jörgen Hellman (S) i spetsen vill också detta råd väldigt gärna höra direkt ”från hästens mun” vad det är som försiggår i Riksrevisionen.

Även andra utskott sammanträder strövis under riksdagens sommarstängning. Miljö- och jordbruksutskottet träffas 24 augusti och åker några dagar senare på tio dagars studieresa till Chile. Civilutskottet samlas 25 augusti. Andra ledamöter beger sig till Riga 28 augusti för att delta i Östersjökonferensen.

Faktum är att det blir riksdagsdebatter till och med innan riksmötet öppnas. Torsdag 25 augusti möter fem av regeringens statsråd upp i kammaren för att besvara riksdagsledamöters interpellationer, som inte hanns med innan sommaruppehållet. Infrastrukturminister Anna Johansson ska besvara inte mindre än fyra frågor från en och samma ledamot, moderaten Edward Riedl (M). De övriga ministrarna är Margot Wallström, Gustav Fridolin, Aida Hadzialic och Ann Linde.

Ytterligare två interpellationsdebattdagar är inbokade, 1 och 8 september.

Så nog finns saker att göra för de folkvalda i riksdagen – även under sommaren.