Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 66 900 kronor i månaden från och med den 1 november 2018.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar under 2018 som ägt rum på arbetsmarknaden.
Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg.