Socialdemokraternas riksdagsledamöter är värst när det gäller att kasta ut kaffe i vasken, enligt kaffebolaget Löfbergs.

Svenska riksdagskandidater är riktiga kaffeälskare. Åtta av tio, 78 procent, dricker kaffe dagligen. Men de häller också varje dag i genomsnitt ut en halv kopp kaffe var i vasken. Skillnaden mellan partierna är dock stor. Medan färre än hälften, 46 procent, av de centerpartistiska kandidaterna häller ut minst en kopp kaffe per dag så gör hela sju av tio, 72 procent, av socialdemokraterna det.

– Att våra svenska politiker häller ut så pass mycket omsorgsfullt odlat kaffe är ett onödigt slöseri med jordens resurser. Vi vill att alla från vänster till höger ska välja ett riktigt hållbart kaffe och ta vara på det kaffe som de brygger, säger Lars Appelqvist, vd för Löfbergs.

Av samtliga 532 svenska riksdagskandidater på valbar plats är det 287 som svarat på Löfbergs enkät. Tre av fyra uppger att de tänker på att minimera spillet när de dricker kaffe. Bland centerpartister och miljöpartister är det nio av tio kandidater som alltid eller ofta tänker på att minimera spillet, medan det bara är sex av tio som gör detsamma bland Sverigedemokraterna och Liberalerna.

Det här problemet sträcker sig även långt utanför riksdagen. Varje dag häller en genomsnittlig svensk ut en hel kopp kaffe hemma i vasken, enligt statistik från SCB och Naturvårdsverket. Det innebär att över 300 miljoner liter kaffe varje år går till spillo bara i de svenska hushållen varje år, visar Löfbergs beräkningar.

– Kaffet ska inte hamna i vasken, det är inte hållbart. Gott kaffe är ingen självklarhet när klimatet förändras och allt färre unga ser en framtid som kaffeodlare. Vi behöver vi vara rädda om det vi har, säger Lars Appelqvist.

Världens kaffeproduktion står inför stora utmaningar. Till år 2050 riskerar produktionen att halveras på grund av klimatförändringar. Samtidigt stiger medelåldern bland kaffeodlarna. Löfbergs satsar stort på att säkra tillgången på riktigt gott kaffe i framtiden, bland annat genom att ge unga kaffeodlare bättre möjligheter att hantera klimatförändringarna.

Fakta: Kaffesvinnet i Sverige

Svenskarna dricker i genomsnitt 3,2 koppar kaffe per person och dag.

Det går åt ungefär 64 kaffebönor till en kopp.

En vuxen svensk häller i genomsnitt ut en kopp per dag i slasken hemma.

Det motsvarar var tredje kopp eller mer än 300 miljoner liter kaffe per år.