Nu ska Riksrevisionen undersöka varför bara en tredjedel av alla nystartade företag drivs av en kvinna.

Riksrevisionens granskning ska undersöka om den del av det statliga företagsfrämjande systemet som består av lån och riskkapital från Almi fungerar som riksdagen avsett.

– Almi har stor betydelse för statens insatser att främja företagandet, och det är viktigt att pengarna fördelas som riksdagen bestämt. Min förhoppning är att granskningen ska bidra med viktig kunskap på det området, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Ett av statens viktigaste verktyg för att främja företagande är det statligt ägda bolaget Almi Företagspartner (Almi). Almi är en av statens största tillhandahållare av företagsfinansiering, och ska enligt ägaranvisningen från regeringen ha särskilt fokus på företag under uppstarts- och tillväxtfas, samt på kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Trots riksdagens och regeringens ambitioner, och instruktionerna till Almi, har andelen av nystartade företag i Sverige som leds av en kvinna länge legat kring ungefär en tredjedel.

Det finns indikationer på att kvinnor och män i Sverige möter olika möjligheter att finansiera sitt företagande, och att stereotypa föreställningar om entreprenörer hos handläggare vid statliga finansiärer gör det svårare för kvinnor att finansiera sitt företagande.

Riksrevisionen har tidigare påtalat brister i bland annat statens riskkapitalinsatser och att prioritering av kvinnor inte har fått genomslag i statens företagsfrämjande insatser.