Riksrevisionen inleder nu samarbete med den afghanska revisionsmyndigheten, för att stärka dess kompetens och kapacitet.

 

Magnus Lindell, chef för Riksrevisionens internationella verksamhet, och Mohammad Sharif Sharifi, riksrevisor i Afghanistan, har ingått ett samarbetsavtal som sträcker sig fram till år 2020.

Projektet syftar till att ge institutionellt stöd till utvecklingen av Afghanistans revisionsmyndighet, Supreme Audit Office of Afghanistan (SAOA), och därmed göra det möjligt för SAOA att bedriva revision i enlighet med internationella standarder.

– SAOA har ett lagstadgat oberoende men verkar i en komplex miljö med stora utmaningar. Projektet ska bidra till utveckling av såväl det revisionella arbetet som av institutionen i sin helhet, säger Magnus Lindell.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu har ett samarbetsavtal med den svenska Riksrevisionen och de möjligheter till förbättrad kvalitet på vårt revisionsarbete som det förhoppningsvis kommer att leda till, säger Mohammad Sharif Sharifi.

Säkerhetsläget i Afghanistan innebär att utbildningar och workshops kommer att genomföras i tredje land, och att mellanliggande coachningstillfällen sker via Skype eller liknande.

– Det här projektet blir en ovanligt spännande utmaning som innebär att vi behöver utveckla nya arbetsformer, inte minst när det gäller möten och kommunikation. Vi har redan fått erfara hur svårt det är för de afghanska delegationerna att få visum till andra länder, Sverige inkluderat, säger Magnus Lindell.