Kärnreaktorn Ringhals 2 kommer inte att återstartas förrän i november och kommer då att ha stått stilla i mer än ett år. Vattenfall behöver ytterligare tid för att reparera reaktorinneslutningens bottenplåt.

Det framgår av en gemensam marknadsrapport om elläget från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten.

Konsekvensen av en stillastående Ringhals-reaktor kan bli stigande elpriser. Under årets andra vecka steg terminspriserna för kommande månad, kvartal och år. Årskontrakten för 2016 handlades i genomsnitt för 28,8 EUR/MWh vilket är en ökning med 1,2 procent jämfört med veckan innan.

Priserna på de fossila bränslena, som har fallit kraftigt den senaste tiden, har stabiliserats. Fortfarande kan priserna ändras betydligt från dag till dag. Priserna på utsläppsrätter rörde sig uppåt. Diskussionen om en stabilitetsreserv och eventuellt undandragande av utsläppsrätter bidrar till detta.

Årets andra vecka resulterade i en mindre elexport. Hittills har 0,4 TWh exporterats under 2015. Tillgänglig kapacitet i de nordiska kärnkraftverken är 88 procent och nivån i de nordiska magasinen är 63 procent vilket endast är knappa 2 procentenheter under medianvärdet för veckan.