Elsäkerhetsverket varnar för bränder som startat i samband med elbilsladdning där timer använts.

Elbilsladdning innebär ofta hög belastning på elanläggningen och elprodukterna, vilket gör att bränder kan uppstå.

- Schukoladdning, alltså laddning i ett vanligt eluttag, bör bara användas som en tillfällig lösning, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Används dessutom en timer eller en förlängningskabel som pluggas in i eluttaget, tillkommer ytterligare komponenter och övergångar där överhettning kan ske, vilket kan leda till brand. Detta gäller även om man ansluter bilens motorvärmare/kupévärmare via timer eller förlängningskabel, även om riskerna där är något lägre på grund av att användningstiden vanligtvis är kortare och effekten lägre.

- Vid elbilsladdning i vanliga uttag rekommenderar vi att strömstyrkan ställs på max 8-10 Ampere och att laddningen hela tiden övervakas, säger Mikael Carlson.