Pensionärernas riksorganisation

- Vi välkomnar satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Vi hoppas det innebär en ny inriktning för den svenska välfärden. De aviserade framtida satsningarna med 2 miljarder årligen ger hopp, säger Curt Persson, ordförande PRO.

Almega

Arbetsgivarorganisationen Almega konstaterar att regeringens vårproposition med stor precision slår mot tjänstesektorn och de branscher som har förutsättningar att minska arbetslösheten.

-Vårpropositionen är ett recept för ökad arbetslöshet. Tyvärr, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Han tar exemplet med halveringen av RUT-avdraget. I hemservicebranschen arbetar över 20 000 personer, varav många tidigare arbetade under otrygga och många gånger olagliga villkor. Med RUT-avdraget har dessa personer fått trygga anställningar i välskötta företag. Nu riskerar dessa att åter hamna ute i kylan.

Göran Greider, Dala Demokraten

- Regeringens arbetslöshetsmål kommer aldrig att nås om inte överskottsmålet tas bort och en mer expansiv ekonomisk politik förs. Det viktiga är att skattesänkareran är förbi och att en långsam kursändring mot mer av fördelningspolitik inleds.

Ikano bank

Bodil Hallin Privatekonomisk folkbildare på Ikano Bank.
- Att underhållsstödet höjs med 300 kr/mån kan betyda mycket för barn i ekonomiskt utsatta familjer.

Lärarnas Riksförbund

Trots många och omfattande löften är det alltför lite som nu når ut till skolorna

– Regeringens vällovliga förslag får tyvärr inga konsekvenser i närtid. Det är inte rimligt, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

SEB

Robert Bergqvist från SEB sammanfattar budgeten: ”Lite för mycket mellanmjölk”.

Unga Rörelsehindrade

Bäst hade det varit om funk.kunskap var en del av lärarutbildningen.

Lärarförbundet

Budgetens viktigaste besked till lärarna är löftet om att de tre miljarder kronor som utlovats i höjda lärarlöner återkommer i höstens budgetproposition.

– En satsning på lärarlönerna är helt avgörande för att mota lärarbristen. Det handlar om att uppvärdera läraryrket för att förmå unga människor att vilja satsa på en lång utbildning till ett yrke som ändå kanske är det viktigaste jobb man kan ha, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

TCO

– Från TCOs sida välkomnar vi framförallt höjningen av taket i a-kassan. Det är helt nödvändigt för att öka omställningsförmågan och göra svensk arbetsmarknad bättre. Detsamma gäller satsningarna på arbetsmiljö, som vi sett fram emot länge. Satsningar på fler utbildningsplatser är också positiva för Sveriges konkurrenskraft i framtiden, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

– Det vi saknar, och det gäller både regeringen och oppositionen, är ett långsiktigt perspektiv och samsyn om hur fler och bättre jobb ska skapas. Här förväntar vi oss att politiken tar sitt ansvar för att möta utmaningarna gemensamt. Det är en blocköverskridande fråga, säger Eva Nordmark.

Nya Moderaterna

Regeringens skattehöjningar på jobb & företag är mer än 80 ggr större än näringslivssatsningarna.

Centerpartiet

Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström är starkt kritisk till vad han menar är en lång rad av jobbfientliga förslag.

- Detta är en jobbfientlig budget från första till sista sidan, som slår hårt mot både ungdomar och småföretagare. Man gör det svårare för unga människor att få sitt första jobb genom att kraftigt höja arbetsgivaravgiften för dem. Regeringen skattar bort tusentals riktiga ungdomsjobb och kompenserar med statligt subventionerade traineeplatser.

Saco

Om Sverige ska bli en ledande kunskapsnation måste bättre utbildning vara i fokus, inte mer utbildning.

LO

Äntligen höjd a-kassa! Det är en bra vårändringsbudget men mer måste på sikt till för att nå målet om EUs lägsta arbetslöshet år 2020.

Akademikerförbundet SSR

- Höjt tak i a-kassan är ett mycket välkommet besked. En bättre a-kassa kan ge socialtjänsten en nödvändig avlastning. Det är också på tiden att a-kassan åter blir en omställningsförsäkring, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers i en kommentar till regeringens vårbudget.

Sveriges kommuner och landsting, SKL

– SKL välkomnar de satsningar som regeringen görs inom välfärden. Även det faktum att regeringen skjuter till medel till utbildning inom folkhögskola, komvux och högskola är positivt. Den satsning som regeringen gör på traineejobb och extratjänster är viktiga för att minska arbetslösheten för unga och öka bemanningen i välfärden, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SSU

Regeringen hade behövt investera långt mer för att påbörja arbetet med att nå lägst arbetslöshet 2020 och få till 250 000 nya bostäder till samma år.

- Mer måste göras för att pressa ned arbetslösheten och bryta den enorma bostadsbristen. SSU:s förväntan är att regeringen kommer presentera ny politik och ny finansiering för att uppnå detta, för det vi sett i dag är långt ifrån tillräckligt, säger Ellinor Eriksson, förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU.