Nu ska det sociala företagandet få en skjuts framåt har regeringen tänkt sig och ger därför i uppdrag åt en av socialdemokratins profiler inom politikområdet social ekonomi att utreda hur det ska gå till.

Det är Lars Bryntesson som under de närmaste månaderna ska ta reda på vad som krävs för att stärka socialt företagande och sociala innovationer.

1995 ledde Lars Bryntesson Regeringskansliets arbetsgrupp som formulerade en svensk strategi inom området för social ekonomi. Som kommunalråd i två kommuner – Värmdö (2001-2012) och Sigtuna (2013-2016) – har han gått i spetsen för att utveckla dessa insatser på lokal nivå.

Syftet med utredningen är att främja den sociala ekonomin och stärka social innovationskraft. Målet är att ta fram förslag på hur näringspolitiken kan bidra till att stärka det sociala entreprenörskapet och företagandet.

Utredaren har fått i uppdrag att bland annat:

•    Kartlägga befintliga statliga insatser
•    Identifiera de huvudsakliga flaskhalsarna
•    Beakta områdena kapitalförsörjning, företagsrådgivning, informations- och kunskapsutveckling, samt innovationsfrämjande
•    Analysera och ge förslag på och/eller ändra näringspolitisk samt arbetsmarknadspolitisk inriktning
•    Ge förslag på omfördelning av stöd, ansvar och insatser mellan de båda politikområdena och dess myndigheter

Utredarens arbete ska bedrivas i dialog med berörda departement, myndigheter, företag, organisationer, forskare, och övriga intressenter.

Uppdraget ska redovisas och rapporteras till näringsdepartementet senaste den 31 maj 2016.