Vad finns det i vårbudgeten för oss? Den frågan ställer sig alla, inte minst landets alla kommunal- och landstingsråd, som nu fått besked sedan deras intresseorganisation Sveriges kommuner och landsting, SKL, lusläst regeringens vårändringsbudget.

Det SKL hittat som påverkar kommunerna:

•    1 miljard avsätts till äldreomsorgen 2015 och 2 miljarder årligen 2016–2018.
•    Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner för 2015 och 2,2 miljarder år 2016 och 2,6 miljarder från 2017 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga slopas.
•    Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 miljarder per år från 2015.
•    Minskade barngrupper i förskolan, 415 miljoner 2015 och 830 miljoner från år 2016.
•    Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 miljoner i år och därefter 600 miljoner.
•    Upprustning av skollokaler, 15 miljoner i år och 330 miljoner 2016–2018.
•    Satsning på ungdomar i jobb år 2015 178 miljoner för att uppgå till 3,5 miljarder år 2019.

Det SKL hittat som påverkar landsting/regioner:

•    Det generella statsbidraget ökar med 129 miljoner år 2015, 382 miljoner år 2016 och 451 miljoner från 2017 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga slopas.
•    Kvinnosjukvården förstärks med 200 miljoner i år och med 400 miljoner årligen för perioden 2016–2018.
•    Barn i åldern 8–19 år får bidrag till glasögon och 120 miljoner avsätts årligen från år 2016.
•    Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 miljoner i år och därefter 600 miljoner.
•    Satsning på ungdomar i jobb, 178 miljoner kronor år 2015 för att uppgå till 3,5 miljarder år 2019.