Supermiljöbilspremierna betalas inte ut i fortsättningen – för pengarna är slut på Transportstyrelsen. Det var samma visa 2014. Men i början av 2016 landar ändå pengarna hos de bilköpare som uppfyller kraven och ansökt om premien i år .

2015 års anslag på 215 miljoner kronor gick åt redan under första halvåret. Därför kan inte Transportstyrelsen betala ut premier till bilköpare som köpt supermiljöbil under juli och framåt.

Hittills i år har Transportstyrelsen betalat ut drygt 3.600 supermiljöbilspremier på totalt 142 miljoner kronor till supermiljöbilsägare. Samtidigt har ytterligare cirka 2.000 supermiljöbilar som uppfyller de tekniska kraven för premien registrerats i vägtrafikregistret under maj, juni och juli. Det innebär att det kvarvarande anslaget på cirka 73 miljoner kronor inte kommer att räcka till alla bilar som registrerats under juli. Transportstyrelsen handlägger ärendena i tur och ordning utifrån registreringsdatum.

2014 års anslag på 100 miljoner kronor räckte till bilar som registrerades fram till augusti månad 2014. Efter beslut från regeringen kunde Transportstyrelsen använda 2015 års anslag för att betala ut supermiljöbilspremier till resterande bilägare som köpt supermiljöbil under förra året. Cirka 70 miljoner kronor av 2015 års anslag har använts till att betala ut supermiljöbilspremier till bilägare vars fordon registrerades under 2014.

Regeringen har lämnat besked om att alla som köper supermiljöbilar under 2015 kommer få sina ärenden prövade av Transportstyrelsen och premier ska betalas ut med 2016 års anslag. Detta innebär dock att köpare av supermiljöbilar från och med nu kommer behöva vänta innan Transportstyrelsen kan betala ut premien.

– Vi avser att fortsätta vår handläggning av premierna under hösten, men vi tvingas skjuta på själva utbetalningen av förklarliga skäl. Vi kan inte betala ut pengar vi inte har. Vår ambition är dock att vi ska kunna genomföra utbetalningarna så snabbt och smidigt som möjligt efter årsskiftet, säger Eva Lexon, enhetschef på Transportstyrelsen.

FAKTA om supermiljöbilspremien

• En supermiljöbil är en personbil som uppfyller EUs senaste avgaskrav (Euro 5/6) och med utsläpp på högst 50 g CO2/km.
Målgruppen omfattar såväl fysiska personer (privatpersoner) som juridiska personer (offentlig sektor och företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag).
• Premiens storlek för fysiska personer är 40 000 kr och för juridiska personer 35 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil (Transportstyrelsen avgör), dock högst 40 000 kronor.