Just nu pågår politikfestivalen Järvaveckan på Spånga idrottsplats, som ligger mittemellan Tensta Centrum och Spånga Station. Dit kommer samtliga svenska partiledare – som också tänker hålla tal under Almedalsveckan på Gotland i början av juli. Liknande demokratifester anordnas numera även i övriga nordiska länder. I år är det premiär får Åland.

Gotland var först ut. Olof Palme startade traditionen att hålla sommartal för precis 50 år sedan när han sommaren 1968 klev upp på ett lastbilsflak i Visbyparken Almedalen. Det var året innan han valdes till partiordförande och blev statsminister.

Så småningom följde de övriga partiernas ledare efter och numera är politikerveckan i Visby ett gigantiskt arrangemang med politiker, journalister, PR-konsulter, intresseorganisationer, företag, tankesmedjor och påverkansaktörer i en växande opinionsbildningsindustri, som arrangerar mingel, konferenser och seminarier runt hamnen och i de trånga gränderna i den gamla muromgärdade medeltidsstaden Visby.

Att kritiker tycker att Almedalsveckan vuxit sig för stor och inte längre är lika intressant som den har varit hindrar inte de övriga nordiska länderna från att försöka kopiera konceptet med sommarförlagd demokratifestival. Så nu finns motsvarigheter, som åtminstone delvis är upplagda på det sätt som gäller i Almedalen.

Centrala aktörer som driver på och uppmuntrar till somriga politikmöten är de nordiska samarbetsorganen Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet. De håller flera av festivalerna, inte minst ekonomiskt, under armarna.

Åland: De nordiska institutionernas senaste stödprojekt är tillskapandet av Alandica Debatt på Åland. Där begås premiären på onsdag, för en tvådagarsfestival 13-14 juni. Samhällsdebatterna på plats ska ha ett nordiskt perspektiv, bland annat i en diskussion om lika lön mellan könen, så som det har utvecklats på Island. Avslutningen utgörs av en debatt om nordiskt samarbete där en av de medverkande är den svenske diplomaten Krister Bringeus.

Danmark: På Åland deltar inte de finska partiledarna, men de danska politikspetsarna dyker upp 14-17 juni på Folkemøde på Bornholm. Där har man under några år jobbat med just Almedalen som förebild och har lett till ett brett program. Men där har inte Danmarks nio folketingspartier varsin dag. Två eller flera partier får samsas om att ha sina talare på huvudscenen från öppningsdagen torsdag till och med lördagen. Under avslutningsdagen söndag framträder inget av partierna. De nordiska institutionerna är förstår på plats och har sitt eget Nordens tält där inte mindre 70 deltagare framträder i 15 seminarier.

Sverige: Sedan är det Almedalens tur med start söndag 1 juli. Premiärtalare är Moderaternas Ulf Kristersson, som i tur och ordning följs av Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, Jan Björklund, Liberalerna, Annie Lööf, Centerpartiet, Stefan Löfven, Socialdemokraterna (som gör comeback, i fjol var han inte på plats, då hölls S-talet i stället av finansminister Magdalena Andersson), Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna och Isabella Lövin, Miljöpartiet, som sista talare söndag 8 juli.

Finland: Det nordiska samarbetet är starkt framme också på den finska politikfesten, SuomiAreena 16-20 juli i Björneborg. Ett av seminarierna i nordisk regi har rubriken ”Vilka är de sista kliven mot verklig jämställdhet i arbetslivet i Norden?” Ett annat handlar om digitala gränshinder i Norden. I fjol drog SuomiAreena 74 000 besökare till de 170 evenemangen under veckan. Ministerier, medborgarorganisationer, statliga och kommunala organisationer, politiska partier och fackföreningsrörelser framträder på Kansalaistori.

Norge: Arendalsveckan är det norska  bidraget till det nordiska politikfestandet. Den pågår 13-18 augusti i skärgårdsstaden Arendal i södra Norge. Där har partierna ”partitime”. Först ut är Arbeiderpartiet på öppningsdagen måndag. Samma kväll arrangeras en ”ungdomspartiledardebatt” med deltagande av ledarna för landets politiska ungdomsförbund. Nordiska Ministerrådet lyfter fram en diskussion om huruvida Norden kan ta täten i jobbet med att förverkliga Parisavtalet om klimatet.

Island: Sist ut med politisk festival är Island där Folkmötet avhålls 7-8 september Även där är det Nordiska Ministerrådet som drar i trådarna och arrangerar flera seminarier. Precis som under Alandica Debatt på Åland diskuteras likalön mellan könen. Island var först i Norden med att lagstifta om detta.

Totalt kommer Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet att stå för 50 arrangemang under de sex demokratifestivalerna i de fem nordiska länderna. Det är bara den svenska Järvaveckan där det nordiska samarbetet lyser med sin frånvaro. Järvaveckan startades på initiativ av Ahmed Abdirahman, grundaren av den ideella föreningen The Global Village, en partipolitiskt och religiöst obunden förening med hemvist i förorten Hjulsta i Stockholm.