Trafikanalys föreslår att 40 km/h införs i tättbebyggt område i stället för 30 kilometer. Då sparar man liv samtidigt som resförlusten inte blir så stor.

Trafikanalys har identifierat ett intervall på 3 till 17 färre omkomna per år som en beräknad effekt av en sänkt bashastighet till 40 km/h.

Antalet varierar beroende på hur mycket den faktiska medelhastigheten skulle sänkas. Minskningen kan sättas i relation till att antalet omkomna i trafiken i tättbebyggt område är ungefär 65 personer per år. Även positiva effekter för antalet allvarligt skadade skulle uppnås.

Trafikanalys har övervägt andra alternativ, som att införa en ny bashastighet på 30 km/h, en bashastighet i intervallet av 30-40 km/h. Att välja 40 km/h som bashastighet, i stället för 30 km/h, minskar de restidsförluster som en sänkning till 30 km/h sannolikt skulle betyda.