Lönerna i Sverige har totalt sett ökat med 2,6 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol. För perioden april–oktober ökade lönerna i genomsnitt med 2,7 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent i genomsnitt det första kvartalet. Det visar statistik som bearbetats av Medlingsinstitutet.

– Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet. Vi vet att särskilda satsningar på lärares och undersköterskors löner har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket stor i kommuner och landsting.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har ännu inte visat sig lika tydligt i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,3 procent under perioden april–oktober jämfört med samma period förra året. Det är något högre än löneökningarna enligt de centrala avtalen men jämförbart med löneutvecklingen i näringslivet under helåret 2016.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med oktober månad, som publicerats av Statistiska centralbyrån, SCB.