Tullverket och Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har drivit ett ärende som rör cigarettsmuggling. Totalt är det över 152 miljoner kronor förlorade intäkter för staten. I dag åtalas sex personer.

I januari 2014 kom en lastbil till Trelleborg från Polen. Lasten innehöll 7 240 000 cigaretter och hade ett upplag i Västra Frölunda i Göteborg som destination. Tullverket påbörjade spaning redan från Trelleborg, och vid Jönköping stoppades lastbilen där den i stället körde mot Stockholm. Där greps de två lastbilschaufförerna och lasten beslagtogs. Tullverket beslagtog även en andra lastbil med cigaretter. Totalt beslagtogs 14 480 000 cigaretter. Under utredningen framkom även att två tidigare sändningar, även de på cirka 14 000 000 cigaretter, redan kommit in i Sverige.

Åtalet omfattar smuggling av cigaretterna i dessa fyra sändningar, som kommit från en och samma cigarettfabrik i Polen och skulle till samma upplag. Antalet cigaretter har ett skattevärde på 51,4 miljoner.

Utredningen har visat att fyra chaufförer varit inblandade vad i transporterna till Sverige. En av de personer som åtalas är företrädare för lagret i Västra Frölunda och ansvarig för attesteringarna i det elektroniska transiteringssystemet (EMCS) för alla transporter. En person åtalas som utlämnades från Estland och har bedömts vara huvudman i brottsupplägget.

Ärendet har även förgreningar utanför Sverige. Totalt handlar det om tio transporter, inklusive de fyra som det nu väcks åtal för, som haft upplaget i Västra Frölunda som angiven slutdestination. Av dessa beslagtogs en transport med över 13 000 000 cigaretter i Tyskland. Fem transporter går inte att hitta. Summan av alla tio sändningarna omfattar cirka 88 miljoner cigaretter som blir ett skattebortfall på 124 miljoner kronor. Ytterligare ett beslag på 20 000 000 cigaretter gjordes på ett skattelager i Holland där transporten inte hunnit påbörjats.