Skolverket får 50 miljoner kronor får för att bli bättre på att  inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan.

– I många av vittnesmålen i #metoo beskrevs övergrepp och kränkningar som aldrig ska tolereras i skolan. Grunden för övergreppen har ofta lagts när män varit pojkar. Därför är det så viktigt att vi har en stark och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning som kan samverka med skolans arbete för trygghet och mot kränkningar. Nu tillför vi 50 miljoner för kunna genomföra flera insatser för att stärka skolans arbete mot sexuella trakasserier, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Skolan kopplar inte sex- och samlevnadsundervisningen till arbetet mot sexuella trakasserier i tillräcklig utsträckning. Det visar en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen har gjort. Rapporten visar också att det finns brister i undervisningen kring normer och hbtq, och att det behövs fler normkritiska perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen.
Nu har regeringen beslutat att 20 miljoner kronor av dessa medel ska gå till Skolverkets egna insatser i arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Ytterligare 20 miljoner kronor ska Skolverket fördela till organisationer i civilsamhället som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling.

Slutligen ska organisationerna Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet skolledare, Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer och SVEA få två miljoner kronor vardera för utåtriktade kompetensutvecklande insatser för en bättre arbetsmiljö för eleverna, med fokus på arbetet mot sexuella trakasserier.