Den 1 april 2014 började en lag gälla som innebär att partier och valkandidater på central nivå ska redovisa bidrag de får till Kammarkollegiet som i sin tur redovisar på webben. Nu ska insynen i partibidragen ytterligare skärpas.

En kommittén som består av Marianne Eliason, före detta justitieråd, ordförande, och 14 ledamöter som företräder riksdagspartierna föreslår:

Skyldigheten att redovisa till Kammarkollegiet ska också gälla för partier och partiers verksamhet på regional och lokal nivå samt för sidoorganisationer till partier.

Partier som deltar i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet samt ledamöter och ersättare i någon av dessa församlingar ska ska lämna uppgifter om intäkter.

Varje ideell förening inom ett parti eller en sidoorganisation till ett parti samt varje ledamot och ersättare ska redovisa sina intäkter.

Det ska införas ett förbud för partier och deras sidoorganisationer att ta emot anonyma bidrag om det är högre än 2 240 kronor.

Förbudet ska också gälla valkandidater, ledamöter och ersättare för ledamöter. Ett otillåtet anonymt bidrag ska betalas tillbaka till givaren eller betalas in till Kammarkollegiet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.