Regeringen vill skärpa straffen för grovt vapenbrott. Personer som grips med skarpladdade vapen ska häktas direkt i väntan på rättegång. Propositionen är nu överlämnad till riksdagen.

De senaste åren har antalet fall av dödligt våld där skjutvapen har använts ökat, särskilt i samband med konflikter i kriminella kretsar. Det har också blivit vanligare med illegal användning av handgranater och andra explosiva varor. Därför föreslår regeringen att minimistraffen höjs för bland annat grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Den som påträffas med ett skarpladdat vapen ska häktas i avvaktan på rättegång och det ger också polisen tillgång till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

Minimistraffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor fördubblas från fängelse i ett år till fängelse i två år. Minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år.

Straffskärpningarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.