Skatteverkets sommarkontroller av caféer och restauranger i Västra Sverige visar på fler brister än tidigare år.

– Vart tredje företag gjorde fel kring de saker som Skatteverket kontrollerar, säger Conny Svensson rikssamordnare på Skatteverket .

Bristerna rör i första hand personalliggare eller kassaregister.

– Det kan vara medarbetare som inte är införda i personalliggaren eller att man låter bli att slå in varor i kassan, säger Conny Svensson, som beklagar att bristerna har ökat. Konkurrensen snedvrids och det drabbar i slutändan de caféer och restauranger som sköter sig.

Vart tredje företag hade misskött sig ur skattehänseende. Ökningen ligger på cirka tre procentenheter. Det kan kosta caféägarna 1,6 miljoner i kontrollavgifter.

Lagen om personalliggare kom 2007. Syftet med den är att förhindra svartjobb. Sedan 2010 finns också en lag om godkända kassaregister. Nytt för i år är att även utländska marknadsförsäljare måste ha kassaregister.

Bland serveringar med rättigheter att servera alkohol är bristerna färre än hos övriga aktörer.