Regeringen föreslår att en skattereduktion för fackföreningsavgift ska återinföras. Syftet med den återinförda skattereduktionen för fackföreningsavgiften är att underlätta för facken att värva medlemmar.

- Den svenska modellen bygger på starka parter som gemensamt tar ansvar för löner och villkor. Modellen har bidragit till höga reallöneökningar, internationellt sett få konfliktdagar och trygghet för den enskilde. En väl fungerande partsmodell kräver en hög organisationsgrad, något som minskat de senaste åren. Att återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgiften är därför angeläget, säger Magdalena Andersson.

Förslaget innebär att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den medlemsavgift som betalats under året.

De nya reglerna om skattereduktion föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas på medlemsavgifter som betalas från och med detta datum.